A szinódusi út meghirdetése a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

A szinódusi út meghirdetése a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

2021-10-17 15:53:48
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Ferenc pápa
Kocsis Fülöp érsek
Vatikán
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Ferenc pápa felhívására október 17-én, az Eucharisztikus kongresszus lezárása után egy hónappal mi is megnyitottuk a 2023-ra meghirdetett püspöki szinódus ránk vonatkozó szakaszát, vagyis a Hajdúdorogi Főegyházmegye saját szinódusi útját.

Ez a szakasz a VII. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapjától a következő év húsvétjáig tart. Ezalatt a hat hónap alatt szeretnénk egyházmegyénk minden egyes tagját megszólítani, a véleményét kikérni, a hozzászólásait meghallgatni. Nyilván nem egyszerű feladat ez, de amikor a hívő ember erejét meghaladó dologra készül, akkor egész egyszerűen a Szentlélekhez fordul, és rajta keresztül a Mindenható Isten segítségét kéri. Ezt tesszük most mi is. Elsősorban a Szentlélekhez fordulunk, kérjük megvilágító kegyelmét, megerősítő támaszát, hogy egyházunk megújulásában, a szinódusi úton ő vezessen minket. Ő adjon nekünk halló szívet, értő lelket, nyitott elmét, befogadó értelmet.

Ő késztesse híveit, görögkatolikus egyházunk minden tagját, hogy bátran tárja fel gondolatait, mondja el meglátásait, fejtse ki a véleményét. Hiszen nem tudhatjuk, hogy ki az a személy, kicsi vagy nagy, öreg vagy fiatal, tanult vagy tanulatlan, akin keresztül közvetíti Isten Szentlelke a maga szavát, üzenetét. A Szentlelket hívjuk segítségül, hogy mindenkihez eljusson a szavunk, és mindenki szava eljusson hozzánk. Hogy meghalljuk és meghallgassuk egymást, hogy az ő szavát vegyük észre és vegyük figyelembe, őt akarjuk meghallani a másikon keresztül.

Ezt tették 1233 évvel ezelőtt a VII. egyetemes zsinat ma ünnepelt püspökei is. Ahogy énekeltük is a róluk szóló utrenyében: „A tiszteletreméltó atyák minden lelki megértésüket összeszedvén, a Szentlélek ereje által vezéreltetvén” figyeltek oda, hogy meghallják, „mit mond a Lélek a gyülekezetnek” (Jel 2,11).

Ferenc pápa 10 fő kérdéscsoportot határozott meg nekünk, s ezekről fogunk sokat beszélgetni, sokak véleményét meghallgatni. A 10 témát 30 kérdésbe foglaltuk bele (a kapcsolódó médiafülre kattintva található) , ezeket fogjuk eljuttatni az egyes csoportoknak, akiket a legnagyobb szeretettel, várakozással és reménységgel hívunk össze. Arra törekszünk, hogy senki ki nem maradjon ezekből a csoportokból. Az egész egyházmegyénk minden tagját szeretnénk ezzel elérni, a véleményét meghallgatni. Legfőbb törekvésünk tehát a Szentlélek szavának meghallása. Ehhez nagyon sokat és nagyon buzgón kell imádkoznunk. És főként nagyon sokan kell, hogy imádkozzunk. Elsősorban tehát ma erre az imádságra hívok mindenkit. A csoportok kijelölése, azok vezetőinek kiválasztása, a témák meghatározása, az arra épülő kérdések megfogalmazása is fontos feladat. Ezt is mindenkihez eljuttatjuk. De mindenekelőtt a felhívásunk jusson el mindenkihez: Imádkozzunk! Kérjük a Lelket! Forduljunk hozzá úgy, mint még soha az egyházunk életében.

Ezt segítendő – a Katolikus Egyház minden egyházmegyéjével párhuzamosan –  meghirdetem a Szentlélek hívó útszakaszt, életünk és hitünk megújításának rendkívül fontos idejét. Igen, „most van a kellő idő, most van az üdvösség napja” – mondhatjuk Szent Pállal együtt (2Kor 6,2). Az a kérésem főegyházmegyénk minden tagja felé, hogy a mai naptól fogva a következő Húsvétig minden nap legalább egyszer imádkozzuk el a Szentlélekhez szóló imádságunkat, a Mennyei Királyt. Vagy akár az egész „Szokásos kezdet” imafüzért, amely a Mennyei Királlyal kezdődik és a Miatyánkkal zárul. Ha százezer ember fél éven át, azaz 180 napon keresztül minden nap elmondja ezt az imádságot, nyilván nem számszerűsíthető az a mérhetetlen kegyelem, ami ebből a nagy ima-összefogásból, de még inkább a minket imára hívó jóságos Isten végtelen kegyelméből fakad.

Kezdjük meg tehát ezt a Lélek-hívást, ezt a nagy Lélekre figyelést! Figyeljünk Istenre! Figyeljünk az Egyházra! Figyeljünk egymásra!

A Magyarországi Metropóliában a három egyházmegye saját szakaszának lezárása után, mintegy azok összefoglalásaként fogjuk megtartani június 9-11. között a metropóliai gyűlést.

Közösen járjuk végig ezt a szinódusi utat, amelynek valójában nem is lesz vége! Hiszen annak éppen az lesz a célja, hogy a Lélekben megerősödvén Istenhez közelebb jutva egymáshoz is közelebb kerüljünk. Így válunk egyre inkább szinodális közösséggé. Ez a haladás, ez a fejlődés sohasem ér véget – még a mennyben is folytatódik…

Hajdúdorog, 2021. október 17. a zsinati atyák vasárnapján,

+ Fülöp

metropolita

VEZETŐ HÍREK
A népművészeten keresztül a hívő ember az Isten gazdagságát látja - kézműves kiállítás nyílt a Metropóliai Hivatalban

Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenikus imahét debreceni záró istentiszteletén a Nagytemplomban

Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a miskolci székesegyház
 
AKTUÁLIS
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Moszkva) koncertje
 
KAPCSOLÓDÓ MÉDIA
 
10 téma, 30 kérdés a Hajdúdorogi Főegyházmegyében
VEZETŐ HÍREK
A népművészeten keresztül a hívő ember az Isten gazdagságát látja - kézműves kiállítás nyílt a Metropóliai Hivatalban

Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenikus imahét debreceni záró istentiszteletén a Nagytemplomban

Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a miskolci székesegyház
 
AKTUÁLIS
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Moszkva) koncertje
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
 
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Mosz...
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Mosz...
 
A népművészeten keresztül a hívő ember az Isten gazdag...
A népművészeten keresztül a hívő ember az Isten gazdag...
 
Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenik...
Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenik...
 
Búcsú dr. Cselényi István Gábor atyától
Búcsú dr. Cselényi István Gábor atyától
 
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a mi...
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a mi...